Onze keurmerken

Ondernemen zit in onze genen en dit willen wij verantwoord blijven doen met aandacht voor mens, milieu en maatschappij. Mede om die reden zijn wij als bedrijf in het bezit van een FSC en PEFC-certificering. 

FSC®

FSC, Forest Stewardship Council, is een internationale organisatie die zich inzet voor verantwoord bosbeheer wereldwijd. 

FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische aspecten die bij bosbeheer horen. In dit kader zijn de 10 FSC-principes opgesteld. Hierbij kan gedacht worden aan de handhaving van de nationale en internationale wetgeving, formele en traditionele rechten van de lokale bevolking moet erkend en gerespecteerd worden, het sociale en economische welzijn van de bosarbeiders is een zeer belangrijk criterium en ook dient ervoor gezorgd te worden dat kenmerkende eigenschappen van het bos behouden en versterkt worden. 

Om er zeker van te zijn dat producten met het FSC keurmerk daadwerkelijk uit een verantwoord beheerd bos komen, moeten alle schakels in de handelsketen van het product gecertificeerd zijn.

PEFC™

PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, is een onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op een duurzame manier worden beheerd. 

PEFC heeft een Duurzame Meetlat voor duurzaam bosbeheer opgesteld op basis van internationale principes. PEFC toetst of nationale standaarden voor duurzaam bosbeheer voldoen aan deze meetlat.

De toetsing is een uitgebreid proces. Nationale certificeringsystemen die worden goedgekeurd vallen onder het PEFC keurmerk. Momenteel zijn 37 landen lid van PEFC en hebben meer den 30 van deze landen een goedgekeurde standaard. Iedere vijf jaar worden de landelijke standaarden weer herzien en opnieuw getoetst. Ook de Duurzame Meetlat wordt regelmatig herzien.

VCA Certificering Werknemers

VCA, Veiligheid Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers, is een certificering om de veiligheid op de werkplek te vergroten. Het is een duidelijke indicatie dat een bedrijf aan veiligheidseisen voldoet en dat de werknemers op de hoogte zijn van de veiligheidsregelgeving.  

NOA Afbouwgarantie

NOA, Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven, vertegenwoordigt een groot deel van de Nederlandse Afbouwbranche. Via al haar aangesloten bedrijven wordt de NOA-Afbouwgarantie geboden. Dit is in de algemene consumentenvoorwaarden verankerd.