Voorwaarden

Op al onze zakelijke offertes en overeenkomsten zijn van toepassing:
Algemene Voorwaarden Zakelijk Verkeer voor Afbouwbedrijven

Op al onze particulieren offertes en overeenkomsten zijn van toepassing:
Algemene Consumentenvoorwaarden voor het Afbouwbedrijf in Nederland

Zowel de zakelijke als de consumentenvoorwaarden zijn gedeponeerd door NOA bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30171023.